Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci

14.06.2021

Zarządzenie 431/ZPS/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14 czerwca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2021 rok