Mały grant – oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Górnik Zabrze

11.06.2021

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Górnik Zabrze na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 11.06.2021 r. do dnia 17.06.2021 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 17.06.2021 r.