Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

07.06.2021

Zarządzenie 402/ZPS/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 czerwca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) w zakresie zadania „Akademia Bohatera” w latach 2021-2022.