Konsultacje wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów

12.05.2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów