Zarządzenie nr 298/ZPS/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej na terenie Miasta Zabrze realizowanych w 2021 roku

29.04.2021