Zarządzenie 865/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 2 grudnia 2020r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2021.

02.12.2020

Zarządzenie 865/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 2 grudnia 2020r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2021.

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 28.12.2020r. w sekretariacie, ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl