Zarządzenie nr 830/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

25.11.2020

Zarządzenie nr 830/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu, do sekretariatu Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pokój 71.