Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

30.10.2020

Opublikowano Zarządzenie nr 772/ZPS/2020  Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 października 2020r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Zabrze w 2021 roku.

 

Więcej informacji, znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

 

Termin zamieszczenia 30-10-2020r -20.11.2020r.