Zarządzenie nr 764/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021.

28.10.2020

Zarządzenie nr 764/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021.