Mały grant – oferta Fundacji „Twój Everest”

27.10.2020

Wpłynęła oferta Fundacji „Twój Everest” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Uwagi do oferty można składać do dnia 04.11.2020 na adres mailowy sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373343

Dokumenty do pobrania