Informacja dla zabrzańskich organizacji pozarządowych – trwają konsultacje dla NGO w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrza z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

08.10.2020

Data: 2020-09-23
Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze informuje, że trwają konsultacje dla NGO w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrza z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/338?o=tp1&e=s|338