VI Zabrzański Budżet Partycypacyjny – 3 października rusza głosowanie

03.10.2020

24 października dowiemy się, które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego zostaną zrealizowane. Do podziału czeka ponad 5 mln zł. Głosowanie potrwa dwa tygodnie – do 17 października.

Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na siedem projektów ogólnomiejskich, w tym m.in. na pumptruck, sztuczne boisko na obiektach Walki Makoszowy czy „Strefę Wypoczynku” oraz 62 projekty dzielnicowe, wśród których znajdziemy m.in. place zabaw, place treningowe, boiska czy wybiegi dla psów.

Celem głosowania, które rozpocznie się w naszym mieście 3 października, będzie wybór projektów, które następnie zostaną zrealizowane w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Głosowanie przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www (strona glosowania).

Dostępne będą również punkty stacjonarne, w których będzie można głosować elektronicznie (adresy punktów) oraz punkty, gdzie będzie można oddać głos poprzez papierową kartę do głosowania (adresy punktów).

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec będzie musiał podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania w Zabrzu, dzielnicę zamieszkania, datę urodzenia) oraz złożyć oświadczenie o zgodzie na procedowanie zgodnie z regulaminem. W przypadku głosowania drogą elektroniczną będzie potrzebował dodatkowo albo adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu komórkowego, które zostaną wykorzystane do potwierdzenia oddawanego głosu.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Zabrza. Nie ma znaczenia posiadanie lub nie zameldowania stałego lub czasowego w Zabrzu. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą głosować posiadając zgodę opiekuna prawnego (rodzica). W trakcie głosowania można wskazać maksymalnie dwa projekty: jeden z listy ogólnomiejskiej oraz jeden z listy dzielnicowej.

Więcej informacji na temat VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego znajdziecie Państwo na stronie www.miastozabrze.pl w zakładce „Budżet partycypacyjny”.