Mały grant – Fundacja Pomost

15.09.2020

Wpłynęła oferta Fundacji Pomost na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 22.09.2020r. w sekretariacie, ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl 

Dokumenty do pobrania