Zarządzenie nr 630/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10 września 2020r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2020- 2021

10.09.2020