Zarządzenie nr 503/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.

27.08.2020

Zarządzenie nr 503/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.