Mały grant Spółdzielni Skuteczni

17.08.2020

Informuję, iż dnia 11.08.2020 do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej wpłynęła oferta Spółdzielni Socjalnej Usług Różnych „SKUTECZNI”  w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Uwagi do oferty można zgłosić do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie do dnia 26.08.2020 pod nr tel. (32) 3733435 lub e-mailowo: sekretariat_zps@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania