Program Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

31.07.2020

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu informuje, że trwają prace dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.
Zapraszamy do zgłaszania propozycji w/w organizacje pozarządowe oraz podmioty, działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców w formie elektronicznej do dnia 15 sierpnia br. na adres mailowy copzabrze@gmail.com

Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, jest dostępny pod adresem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/586284/Uchwa%C5%82a-XIII_171_19