Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

15.07.2020

Miasto Zabrze bierze udział w Programie „Rozwój Lokalny” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – nasz wniosek o dofinansowanie pt:. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” zakwalifikował się do II etapu konkursu, w którym można pozyskać do 10 milionów euro dofinansowania na rozwój miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy, komplementarny i wielotematyczny, dlatego ważne jest pełne zaangażowanie społeczności lokalnej.

Chcielibyśmy ująć w projekcie typy działań wskazane przez mieszkańców, dlatego zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć/ pomysłów, które są ważne z punktu widzenia osób mieszkających w naszym mieście. Potencjalne obszary, w ramach których można zgłaszać przedsięwzięcia to: środowisko, społeczeństwo, przedsiębiorczość, przestrzeń i jej dostępność dla różnych grup mieszkańców.

Jeżeli Państwa przedsięwzięcie wpisuje się w kilka obszarów – prosimy o określenie obszaru „wiodącego”. Im dokładniej określicie Państwo harmonogram i potencjalny koszt pomysłu tym łatwiej będzie określić jego realność na etapie wspólnego budowania zakresu projektu.

Kartę można pobrać poniżej.

Wypełnioną Kartę przedsięwzięcia proszę wysłać/dostarczyć do 31.07.2020 roku:
• w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres email: EOG_Zabrze@um.zabrze.pl
• w formie papierowej – drogą korespondencyjną/osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu/Wydział Realizacji Projektów, ul. Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze 41-800 z dopiskiem: „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

Państwa zaangażowanie to wymierna pomoc w podejmowanych przez Miasto Zabrze staraniach o to, aby rozbudowywać potencjał i nieustannie podnosić jakość życia mieszkańców.