Mały grant – oferta Parafii Świętego Krzyża w Zabrzu

02.07.2020

Wpłynęła oferta Parafii św. Krzyża z siedzibą w Zabrzu, ul. Jaskółcza 37, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź.zm.): „Kolonia Letnia 2020”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 10.07.2020, telefonicznie na nr (32)3733456, lub e-mailowo: zps_sekretariat@um.zabrze.pl

Dokumenty do pobrania