Mały grant – oferta Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Zabrzu

22.06.2020

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny na realizację zadania publicznego: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin w 2020 roku – Kolonie charytatywne”, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 22.06.2020 do 29.06.2020 r. Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 01.07.2020r. w sekretariacie, ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl .