Aktywny Senior Obywatelem Zabrza

25.05.2020

Celem projektu „Aktywny senior obywatelem Zabrza” jest promocja partycypacji obywatelskiej seniorów oraz podniesienie świadomości mieszkańców Zabrza dotyczącej korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego i  szczegółowego “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne

Cel szczegółowy: zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne.


W ramach projektu uczestnicy:

  • wezmą udział w cyklu warsztatów poświęconych partycypacji społecznej oraz budżetowi partycypacyjnemu
  • odbędą spacer badawczy w wybranych 9 dzielnicach Zabrza,
  • przygotują pomysły na budżet partycypacyjny Zabrza
  • przeprowadzą ankiety z propozycjami do budżetu partycypacyjnego wśród mieszkańców Zabrza
  • wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta.

W projekcie weźmie udział 90 seniorów zamieszkujących gminę Zabrze. Wybierzemy po 10 uczestników z 9 dzielnic Zabrza. Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów.  

Projekt „Aktywny senior obywatelem Zabrza” jest realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

SZCZEGÓŁY: www.ASOZ.pl