Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora

07.05.2020

Miasto Zabrze informuje, że z dniem 01.01.2019 rozpoczęło realizację partnerskiego projektu Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora o numerze WND-RPSL.09.02.05-24-001G/18.

Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” we współpracy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Spółdzielni Socjalnej FORUM wystąpiło z propozycją wspólnej realizacji działań. Potrzeby zgłaszane przez mieszkańców zaproponowany pomysł na działania, doświadczenie oraz dotychczasową współpracę zostało oceniono pozytywnie.

Projekt jest skierowany dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych w wieku 60+, mieszkańców z terenu Zabrza i okolic zapewnia:

  • Możliwość korzystania z usług opiekuńczych,
  • Możliwość korzystania z usług asystenckich,
  • Możliwość uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora – przy wsparciu opiekuna/asystenta.

W ramach zajęć Klubu Seniora (2 x tyg.) odbywać się będą zajęcia ogólnousprawniające  z zapewnieniem posiłku dla uczestników zajęć:

  • zajęcia komputerowe (m.in. korzystanie z Internetu);
  • usprawniające (m.in. joga)
  • zajęcia z edukacji kulturowej (m.in. wyjścia do kina, teatru)
  • poradnictwo psychologiczno-rodzinne
  • poradnictwo prawne
  • utworzenie grupy samopomocowej wśród seniorów

Uczestnik projektu ponosi odpłatność stanowiącą  wymagany minimalny wkład własny projektu na co składa się dopłata do  zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych w projekcie oraz udziału w Klubie Seniora. Uczestnik korzystający z usług asystenta i z zajęć Klubu Seniora w ramach projektu, ponosi odpłatność uczestnictwa w minimalnej wysokości w  kwocie 3,80 zł za udział w jednym dniu zajęć.

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne pod adresem https://mostkatowice.org/2019/01/02/zabrzanski-kompleksowy-system-uslug-spolecznych-dla-seniora/