Zostaw swój 1% w Zabrzu!

01.04.2020

Coraz więcej zabrzan przekazuje 1 procent swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wielu z nich wybiera te, które działają w naszym mieście.

Każda złotówka przekazana na stowarzyszenie z 1 procentu jest ważna. Organizacje mogą wydać ją na dowolny cel, zgodnie ze swoją działalnością. Dlatego tak ważne jest, by w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać organizację lub osobę, na rzecz której ma zostać przekazany 1 procent z naszego podatku. Sprawmy, aby nasze pieniądze, choć w części wróciły do Zabrza i wsparły inicjatywy służące naszym mieszkańcom.

W formularzach PIT są rubryki, w których należy podać nazwę organizacji, numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i wysokość zadeklarowanej wpłaty (nie może ona przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego).

Pamiętać trzeba, że czasem należy wskazać cel szczegółowy, by nasze pieniądze bezpośrednio dotarły do wybranej przez nas fundacji czy osoby (dotyczy to głównie organizacji, które główną siedzibę mają poza naszym miastem, a także osób, które zbierają pieniądze na leczenie czy rehabilitację przy wsparciu ogólnopolskich fundacji).

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic. Od 2015 roku, w ramach budżetu partycypacyjnego, przeznaczamy na rzecz społeczności lokalnej kolejną kwotę. O jej wydatkowaniu decydują zabrzanie, sami wskazują na potrzeby inwestycyjne, a następnie w głosowaniu decydują, które z nich zostaną realizowane. Nie zapomnijmy również o możliwości przekazania zabrzańskim organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku dochodowego. Sprawmy, aby nasze pieniądze wsparły inicjatywy służące mieszkańcom Zabrza – dodaje prezydent.

1 procent podatku – tak w skrócie mówimy o 1 procencie procencie podatku dochodowego od osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pozarządowym.

Czym dokładnie jest 1 procent podatku? Jest jedną setną podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezależnie, czy wskażemy w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, czy też nie, środki te i tak zostają „oddane” – nie zostaną w naszym portfelu, a trafią do budżetu państwa. Przekazując 1 procent, nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafiają państwowe pieniądze.

W 2019 roku 35 zabrzańskich organizacji uprawnionych było do otrzymania 1 procenta podatku. W 2018 roku nasze organizacje otrzymały z tego tytułu ponad 1,68 mln zł. Środki te są niezmiernie ważne, dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.