KOMUNIKAT – przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu

12.03.2020

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu wszystkie spotkania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych zostały odwołane.

Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej pracuje w tych dniach w godzinach 8.00 – 16.00.