Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/316/RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

09.03.2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/316/RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10