Zarządzenie Nr 84/WPTS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku

07.02.2020