Zarządzenie nr 75/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania asystenta osobistego osób niepełnosprawnych

03.02.2020