Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze, dot. konsultacji projektów uchwał w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

17.01.2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze, dot. konsultacji projektów uchwał w sprawie:

-szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

-ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Dokumenty do pobrania