Zarządzenie nr 9/WKD/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.

10.01.2020