ZARZĄDZENIE NR 74/ZPS/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020

01.01.2020