Zarządzenie nr 964/WPTS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2020 roku

13.12.2019