Spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych

11.12.2019

11 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych, podczas którego podsumowano miniony rok oraz rozstrzygnięto plebiscyt Tytani Społeczni Zabrza 2019. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała przy tej okazji przedstawicielom sektora pozarządowego za zaangażowanie w życie miasta. 

Głosami zabrzańskich organizacji pozarządowych tytuł Tytana Społecznego Zabrza 2019 r. w kategorii „organizacja roku” otrzymało Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Zabrzu.

Idea plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza narodziła się w Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Głównym celem konkursu było uhonorowanie organizacji pozarządowej podejmującej istotne i zróżnicowane wyzwania i inicjatywy społeczne. Zgłoszeń do plebiscytu dokonywać mogły tylko organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie miasta Zabrza. Okolicznościowa statuetka Tytana Społecznego Zabrza została wykonana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA w Zabrzu, gdzie realizuje się zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Do III edycji plebiscytu zgłoszono 23 organizacje pozarządowe działające w mieście.

W Zabrzu zarejestrowanych jest 350 organizacji pozarządowych. W bieżącym roku ponad 140 zrealizowało zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości około 9 mln zł.