Mały grant – oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”

03.12.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź.zm.): „28 Zabrzański Finał WOŚP”.

Uwagi do oferty można wnosić do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 12.12.2019, telefonicznie na nr (32)3733456, lub e-mailowo: zps_sekretariat@um.zabrze.pl