Mały grant – oferta Stowarzyszenia Fenix

02.12.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Fenix w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 09.12.2019r. w sekretariacie , ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl .

Dokumenty do pobrania