ZARZĄDZENIE NR 925/ZPS/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020

29.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 925/ZPS/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020