Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu” oraz nadanie statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu

27.11.2019