Konkurs „Wolontariusz Roku 2019”

04.11.2019

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „ Wolontariusz Roku 2019 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2019”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych (kupon zgłoszeniowy, wzór uchwały, oświadczenia, klauzula informacyjna) można pobrać:

– ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu:  

https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/konkurs-%E2%80%9Ewolontariusz-roku-2019%E2%80%9D-%E2%80%93-czekamy-na-zgloszenia

– osobiście w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, pokój 207.