Zarządzenie nr 894/WPTS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

30.10.2019