ZARZĄDZENIE NR 849/ZPS/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrze w 2020 r.

30.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 849ZPS2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrze w 2020 roku.