Mały grant – oferta Śląskiego Stowarzyszenia CHORYCH NA SM „SEZAM”

11.10.2019

Wpłynęła oferta Śląskiego Stowarzyszenia CHORYCH NA SM „SEZAM” na realizację zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane”. 

Realizacja zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości od 11.10.2019 r. do 17.10.2019 r. 

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 18.10.2019r. w sekretariacie , ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl