Trwają zapisy do projektu „Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni”

23.09.2019

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

W związku z pozyskaniem przez Politechnikę Śląską funduszy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na realizację projektu pt. „Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni” zapraszamy do zapoznania się z informacjami i wzięcia udziału w rekrutacji do projektu. Projekt przewiduje m.in. wsparcie dla osób biernych zawodowo w wieku 55l. i więcej.

Zaplanowano 3 rodzaje wsparcia dla seniorów: 1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej: 20h/grupę. 2. Zajęcia ICT: 30h/grupę. 3. Warsztaty wyjazdowe pobudzające aktywność edukacyjną i kulturalną: 2dni.

Zajęcia odbywać się będą w salach Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu Uczestnicy otrzymaj poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu (komunikacja miejską; do wysokości 150zł/osobę – w całym cyklu szkoleń w ramach projektu) oraz w przypadku warsztatów wyjazdowych: nocleg i wyżywienie.

Tematyka zajęć:

1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej: 1. Dyskusja moderowana. 2. Ćwiczenia w grupie: przyjmowanie ról społecznych, budowanie współpracy w zespole. 3. Studium przypadku: zastosowanie metod i narzędzi do rozwiązywania rzeczywistych problemów stojących przed grupą/organizacją.

2. Zajęcia ICT 1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji. 2. Tożsamość cyfrowa. 3. Prawa autorskie i licencje. 4. Narzędzia i ochrona danych. 5. Przetwarzanie treści. 6. Rozwiązywanie problemów technicznych

3. Warsztaty wyjazdowe pobudzające aktywność edukacyjną i kulturalną. Organizacja i realizacja włączających zajęć kulturalnych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy np. zajęcia teatralne, przygotowanie i przedstawienie na forum (np. w formie prezentacji multimedialnej) nabytych w projekcie kompetencji.

Efekty kształcenia:

Asertywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętność przeglądania, szukania i oceny informacji, innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, rozumienie, poszanowanie oraz stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz2/Strony/Kompleksowewsparcie.aspx