Zarządzenie nr 730/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10 września 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2019-2020

10.09.2019