Ogłoszenie z dnia 08.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Zabrze

09.08.2019