Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI45709Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze

02.08.2019