Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze

02.08.2019