Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

02.08.2019