Mały grant – Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Zabrzu

15.05.2019

Wpłynęła oferta Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Śląski Filia w Zabrzu na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 15.05.2019 r. do dnia 22.05.2019 r. Nazwa zadania: Wystawa Expo Zdrowie.

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 24.05.2019r. w sekretariacie , ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl