Mały grant Fundacji POMOST

19.04.2019

Zapraszamy do konsultacji oferty organizacji pozarządowej Fundacja POMOST na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie. Nazwa zadania:Pomost do bezpieczeństwa.

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 29.04.2019r. w sekretariacie , ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl .

Dokumenty do pobrania