Mały grant – Stowarzyszenie „KONTAKT”

12.04.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „KONTAKT” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nazwa zadania: Warsztaty zaradności życiowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Uwagi do zadania można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 23.04.2019r. w sekretariacie, ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz zps_sekretariat@um.zabrze.pl .

Dokumenty do pobrania