Nowe zasady przekazywania 1% podatku. Lista zabrzańskich OPP

06.04.2019

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wypełniając zeznanie podatkowe (PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP), podatnik może przekazać 1% swojego podatku wskazanej przez siebie organizacji.

Niezależnie od naszego wyboru, podatek ten zostanie pobrany, jedynie od nas zależy, czy kwota ta zasili budżet państwa, czy konto wybranej przez nas organizacji pozarządowej. W Zabrzu mamy takich aż 36, które wspierają na co dzień mieszkańców naszego miasta. W minionym roku otrzymały one z tytułu 1% podatku przeszło 1,44 mln zł. W załączniku znajdą Państwo spis wszystkich lokalnych instytucji uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

Od tego roku zmianom uległa forma rozliczania podatku dochodowego – formularze PIT zostały automatycznie wypełnione przez urząd skarbowy. Od 15 lutego do 30 kwietnia gotowe formularze e-pit można odnaleźć w internecie na stronie https://www.podatki.gov.pl, gdzie należy odszukać i wybrać link „Zobacz twój e-pit”. Logowanie następuje po podaniu numeru PESEL, kwoty swojego przychodu z roku 2017 oraz jedej z kwot przychodu (z przynajmniej jednego PIT-11) z roku 2018.

Posiadacze profilu zaufanego, logują się przy użyciu swojego loginu i hasła. Wypełniony przez Urząd Skarbowy PIT należy zweryfikować, pod kątem prawidłowości danych.

Następnym krokiem jest zatwierdzenie e-PITu bądź edycja i dokonanie zmian w formularzu, takich jak wybór formy opodatkowania (np. jako osoba samotnie wychowująca dziecko, rozliczenie wspólne z małżonkiem), skorzystanie z ulg podatkowych czy dodanie organizacji pozarządowej, której ma zostać przekazany 1% podatku.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest przygotowane dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez urząd skarbowy, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Skróceniu ulega również czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną (w tym roku można jeszcze samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym, nie korzystając z przygotowanego rozliczenia).

W sytuacji gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, Urząd Skarbowy do końca maja poinformuje podatnika o kwocie do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. W okresie od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

Od tego roku podatnicy mają możliwość rozliczać swoje deklaracje roczne za pośrednictwem portaku www.podatki.gov.pl. Poniżej prezentujemy infografikę w jaki sposób możemy wspierać 1% podatku organizacje pożytku publicznego. Zachęcamy gorąco do takiej formy wsparcia organizacji pozarządowych tym bardziej, że w tym roku możemy wytypować również 1 z aż 38 OPP działających na terenie Zabrza!